Mopedførerkort (klasse AM146)

N.B.! På grunn av nye forskrifter og regler for opplæringen på moped i 2017, vil det ikke være mulig å bestille denne opplæringen før vi vet omfanget av de nye forskriftene. Vi legger ut nye kurs på nyåret når dette er avklart. 

 

Mopedførerkort (AM146) tillater kjøring av moped med en maksfart på 45 km/t. Minstealderen for dette førerkortet er 16 år.

I denne klassen er det ingen praktisk førerprøve, men det kreves bestått teori prøve ved en av statens vegvesenets trafikkstasjoner. Før du kan avlegge denne prøven må du ha levert søknad om førerkort og ha gjennomført obligatorisk opplæring. Husk at trafikalt grunnkurs må være gjennomført før du starter kurset.

Kurset inneholder 14 timers obligatorisk opplæring fordelt på:

- 4 timer i trinn 2 med grunnlegende teknisk opplæring
- 6 timer i trinn 3 med trafikal del
- 4 timer i trinn 4 med avsluttende opplæring