Klasse A1

N.B.! På grunn av nye forskrifter og regler for opplæringen på MC og moped i 2017, vil det ikke være mulig å bestille denne opplæringen før vi vet omfanget av de nye forskriftene. Vi legger ut nye kurs på nyåret når dette er avklart. 

Skal du ta førerkort på motorsykkel, må du vite hvilken klasse du skal ha førerkortet i:

Klasse A1, lett mc

Minstealder for førerkortet er 16 år, men du kan øvelseskjøre fra du har gjennomført trafikalt grunnkurs og fylte 15 år.

Øvingskjøring kan finne sted to år før alderskravet til førerkortet men ikke tidligere enn 15 år. Dere må ha refleksvester merket med den røde «L», to-veis kommunikasjon, kjøretøy i riktig førerkortklasse og ledsager må kjøre mellomtung eller tung motorsykkel. Opplæringen starter med et obligatorisk 3 timers kurs med teori og refleksjon om det å være en motorsyklist. Den praktiske opplæringen som skal gjøre deg til en dyktig motorsyklist vil variere avhengig av hvilken MC klasse du skal ta. Når du har bestått teoriprøven på trafikkstasjonen, gjennomført all obligatorisk opplæring og har nådd læreplanens mål, er du klar til den praktiske førerprøven.