Publisert på 08.06.2018

Personvernerklæring Wright Trafikkskole

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Wright Trafikkskole AS samler inn og bruker personopplysninger.

Personvern

Personopplysninger er alle typer informasjon som kan relateres til en identifiserbar person, slik som navn, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, osv.

Formål med behandling av personopplysninger

Vårt formål ved innsamling av personopplysninger er å behandle deg som kunde og elev. Vi trenger disse opplysningene for å holde kontakt og informere, melde inn dine gjennomførte obligatoriske timer og kurs ihht trafikkopplæringsforskriften § 7-6  til Statens vegvesen og for å kunne sette opp kurs og eventuelle andre tilbud.
Vi vil ikke bruke personopplysninger til andre formål enn det som opprinnelig var intensjonen.

Hvordan vi samler inn personopplysninger

Vi samler inn opplysninger som navn, telefonnummer og e-post gjennom påmelding til kurs og kjøp av opplæringspakker. Dette er opplysninger du frivillig gir oss, og ikke noe vi samler inn uten at det er en interesse fra deg. Ved inngåelse av denne avtalen oppretter vi også et kundenummer tilsvarende ditt telefonnummer som er unikt og gjør at vi kan sørge for at du følges i opplæringsforløpet på riktig måte.

Hvem som har tilgang til dataene

Det er kun vi i Wright Trafikkskole som har tilgang til personopplysningene. Vi selger aldri informasjonen videre til tredjeparter.

Hvor lenge lagrer vi dataene?

Så lenge du har et elev- eller kundeforhold med oss, lagrer vi dine personopplysninger. Ser vi at vi kan ha en genuin samarbeidsinteresse ved senere anledning, beholder vi dine opplysninger også etter avsluttet forhold.

VI er pliktige å oppbevare opplysninger om din førerkortopplæring i 5 år ihht trafikkopplæringsforskriften § 5-5 og §5-6.

Din rett til innsyn, retting og sletting

Du har rett på innsyn i de opplysningene vi har lagret om deg, hva de brukes til, hvem som har tilgang, hvor lenge de blir lagret og hvor dataene er hentet fra. Du har rett til å be om endring av dine opplysninger. Du har også rett til å kreve sletting av personopplysninger du mener er unødvendig. Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke dersom et samtykke var utgangspunktet for vår lagring av dataene.

 

Kontakt oss gjerne på personvern@wright.no for innsyn, retting eller sletting, eller om det skulle være noe annet du lurer på.