Trafikalt grunnkurs

 Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk kurs på 17 undervisningstimer som skal gi deg et godt grunnlag før du starter med øvingskjøringen.

For å kunne ta det trafikale grunnkurset må du ha fylt 15 år.

 

Neste kurs

Pakketilbud III - Trafikalt grunnkurs (TG)

21.08.17

3 500 KR

Kjøp nå Mørkekjøringsdemonstrasjon er inkludert!
Dag 1
21.08.17
kl 16:00 - 18:30 (Teori)
Kim Lyder Hellevann
Wright Trafikkskole Sandnes
Dag 2
22.08.17
kl 16:00 - 18:30 (Teori)
Kim Lyder Hellevann
Wright Trafikkskole Sandnes
Dag 3
23.08.17
kl 16:00 - 18:30 (Teori)
Kim Lyder Hellevann
Wright Trafikkskole Sandnes
Dag 4
24.08.17
kl 16:00 - 19:00 (Førstehjelp)
Kim Lyder Hellevann
Wright Trafikkskole Sandnes

4 timer førstehjelp - Førstehjelp (TG)

24.08.17

800 KR

Dag 1
24.08.17
kl 16:00 - 19:00
Kim Lyder Hellevann
Sandnes

Pakketilbud III - Trafikalt grunnkurs (TG)

11.09.17

3 500 KR

Kjøp nå Mørkekjøringsdemonstrasjon er inkludert!
Dag 1
11.09.17
kl 16:00 - 18:30 (Teori)
Lene Sanne
Wright Trafikkskole Sandnes
Dag 2
12.09.17
kl 16:00 - 18:30 (Teori)
Lene Sanne
Wright Trafikkskole Sandnes
Dag 3
13.09.17
kl 16:00 - 18:30 (Teori)
Lene Sanne
Wright Trafikkskole Sandnes
Dag 4
14.09.17
kl 16:00 - 19:00 (Førstehjelp)
Lene Sanne
Wright Trafikkskole Sandnes

4 timer førstehjelp - Førstehjelp (TG)

14.09.17

800 KR

Dag 1
14.09.17
kl 16:00 - 19:00
Lene Sanne
Sandnes

Pakketilbud III - Trafikalt grunnkurs (TG)

02.10.17

3 500 KR

Kjøp nå Mørkekjøringsdemonstrasjon er inkludert!
Dag 1
02.10.17
kl 16:00 - 18:30 (Teori)
LEIF ARNE LIE OLSEN
Wright Trafikkskole Sandnes
Dag 2
03.10.17
kl 16:00 - 18:30 (Teori)
LEIF ARNE LIE OLSEN
Wright Trafikkskole Sandnes
Dag 3
04.10.17
kl 16:00 - 18:30 (Teori)
LEIF ARNE LIE OLSEN
Wright Trafikkskole Sandnes
Dag 4
05.10.17
kl 16:00 - 19:00 (Førstehjelp)
LEIF ARNE LIE OLSEN
Wright Trafikkskole Sandnes

4 timer førstehjelp - Førstehjelp (TG)

05.10.17

800 KR

Dag 1
05.10.17
kl 16:00 - 19:00
LEIF ARNE LIE OLSEN
Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

17.10.17

1 990 KR

Dag 1
17.10.17
kl 19:00 - 21:45
Christian Torp Øverlien
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

17.10.17

1 990 KR

Dag 1
17.10.17
kl 19:00 - 21:45
Daniel Veastad
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

17.10.17

1 990 KR

Dag 1
17.10.17
kl 19:00 - 21:45
Kim Lyder Hellevann
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

17.10.17

1 990 KR

Dag 1
17.10.17
kl 19:00 - 21:45
LEIF ARNE LIE OLSEN
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

17.10.17

1 990 KR

Dag 1
17.10.17
kl 19:00 - 21:45
Lene Sanne
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

19.10.17

1 990 KR

Dag 1
19.10.17
kl 19:00 - 21:45
Christian Torp Øverlien
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

19.10.17

1 990 KR

Dag 1
19.10.17
kl 19:00 - 21:45
Daniel Veastad
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

19.10.17

1 990 KR

Dag 1
19.10.17
kl 19:00 - 21:45
Kim Lyder Hellevann
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

19.10.17

1 990 KR

Dag 1
19.10.17
kl 19:00 - 21:45
LEIF ARNE LIE OLSEN
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

19.10.17

1 990 KR

Dag 1
19.10.17
kl 19:00 - 21:45
Lene Sanne
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

24.10.17

1 990 KR

Dag 1
24.10.17
kl 19:00 - 21:45
Christian Torp Øverlien
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

24.10.17

1 990 KR

Dag 1
24.10.17
kl 19:00 - 21:45
Daniel Veastad
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

24.10.17

1 990 KR

Dag 1
24.10.17
kl 19:00 - 21:45
Kim Lyder Hellevann
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

24.10.17

1 990 KR

Dag 1
24.10.17
kl 19:00 - 21:45
LEIF ARNE LIE OLSEN
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

24.10.17

1 990 KR

Dag 1
24.10.17
kl 19:00 - 21:45
Lene Sanne
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

26.10.17

1 990 KR

Dag 1
26.10.17
kl 19:00 - 21:45
Christian Torp Øverlien
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

26.10.17

1 990 KR

Dag 1
26.10.17
kl 19:00 - 21:45
Daniel Veastad
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

26.10.17

1 990 KR

Dag 1
26.10.17
kl 19:00 - 21:45
Kim Lyder Hellevann
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

26.10.17

1 990 KR

Dag 1
26.10.17
kl 19:00 - 21:45
LEIF ARNE LIE OLSEN
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

26.10.17

1 990 KR

Dag 1
26.10.17
kl 19:00 - 21:45
Lene Sanne
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

31.10.17

1 990 KR

Dag 1
31.10.17
kl 19:00 - 21:45
Christian Torp Øverlien
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

31.10.17

1 990 KR

Dag 1
31.10.17
kl 19:00 - 21:45
Daniel Veastad
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

31.10.17

1 990 KR

Dag 1
31.10.17
kl 19:00 - 21:45
Kim Lyder Hellevann
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

31.10.17

1 990 KR

Dag 1
31.10.17
kl 19:00 - 21:45
LEIF ARNE LIE OLSEN
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

31.10.17

1 990 KR

Dag 1
31.10.17
kl 19:00 - 21:45
Lene Sanne
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

02.11.17

1 990 KR

Dag 1
02.11.17
kl 19:00 - 21:45
Christian Torp Øverlien
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

02.11.17

1 990 KR

Dag 1
02.11.17
kl 19:00 - 21:45
Daniel Veastad
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

02.11.17

1 990 KR

Dag 1
02.11.17
kl 19:00 - 21:45
Kim Lyder Hellevann
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

02.11.17

1 990 KR

Dag 1
02.11.17
kl 19:00 - 21:45
LEIF ARNE LIE OLSEN
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

02.11.17

1 990 KR

Dag 1
02.11.17
kl 19:00 - 21:45
Lene Sanne
Wright Trafikkskole Sandnes

Pakketilbud III - Trafikalt grunnkurs (TG)

06.11.17

3 500 KR

Kjøp nå Mørkekjøringsdemonstrasjon er inkludert!
Dag 1
06.11.17
kl 16:00 - 18:30 (Teori)
Christian Torp Øverlien
Wright Trafikkskole Sandnes
Dag 2
07.11.17
kl 16:00 - 18:30 (Teori)
Christian Torp Øverlien
Wright Trafikkskole Sandnes
Dag 3
08.11.17
kl 16:00 - 18:30 (Teori)
Christian Torp Øverlien
Wright Trafikkskole Sandnes
Dag 4
09.11.17
kl 16:00 - 19:00 (Førstehjelp)
Christian Torp Øverlien
Wright Trafikkskole Sandnes

4 timer førstehjelp - Førstehjelp (TG)

09.11.17

800 KR

Dag 1
09.11.17
kl 16:00 - 19:00
Christian Torp Øverlien
Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

14.11.17

1 990 KR

Dag 1
14.11.17
kl 19:00 - 21:45
Christian Torp Øverlien
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

14.11.17

1 990 KR

Dag 1
14.11.17
kl 19:00 - 21:45
Daniel Veastad
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

14.11.17

1 990 KR

Dag 1
14.11.17
kl 19:00 - 21:45
Kim Lyder Hellevann
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

14.11.17

1 990 KR

Dag 1
14.11.17
kl 19:00 - 21:45
LEIF ARNE LIE OLSEN
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

14.11.17

1 990 KR

Dag 1
14.11.17
kl 19:00 - 21:45
Lene Sanne
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

16.11.17

1 990 KR

Dag 1
16.11.17
kl 19:00 - 21:45
Christian Torp Øverlien
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

16.11.17

1 990 KR

Dag 1
16.11.17
kl 19:00 - 21:45
Daniel Veastad
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

21.11.17

1 990 KR

Dag 1
21.11.17
kl 19:00 - 21:45
Kim Lyder Hellevann
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

21.11.17

1 990 KR

Dag 1
21.11.17
kl 19:00 - 21:45
LEIF ARNE LIE OLSEN
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

21.11.17

1 990 KR

Dag 1
21.11.17
kl 19:00 - 21:45
Lene Sanne
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

23.11.17

1 990 KR

Dag 1
23.11.17
kl 19:00 - 21:45
Christian Torp Øverlien
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

23.11.17

1 990 KR

Dag 1
23.11.17
kl 19:00 - 21:45
Daniel Veastad
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

23.11.17

1 990 KR

Dag 1
23.11.17
kl 19:00 - 21:45
Kim Lyder Hellevann
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

23.11.17

1 990 KR

Dag 1
23.11.17
kl 19:00 - 21:45
LEIF ARNE LIE OLSEN
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

23.11.17

1 990 KR

Dag 1
23.11.17
kl 19:00 - 21:45
Lene Sanne
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

28.11.17

1 990 KR

Dag 1
28.11.17
kl 19:00 - 21:45
Christian Torp Øverlien
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

28.11.17

1 990 KR

Dag 1
28.11.17
kl 19:00 - 21:45
Daniel Veastad
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

28.11.17

1 990 KR

Dag 1
28.11.17
kl 19:00 - 21:45
Kim Lyder Hellevann
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

28.11.17

1 990 KR

Dag 1
28.11.17
kl 19:00 - 21:45
LEIF ARNE LIE OLSEN
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

28.11.17

1 990 KR

Dag 1
28.11.17
kl 19:00 - 21:45
Lene Sanne
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

30.11.17

1 990 KR

Dag 1
30.11.17
kl 19:00 - 21:45
Christian Torp Øverlien
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

30.11.17

1 990 KR

Dag 1
30.11.17
kl 19:00 - 21:45
Daniel Veastad
Wright Trafikkskole Sandnes

Pakketilbud III - Trafikalt grunnkurs (TG)

04.12.17

3 500 KR

Kjøp nå Mørkekjøringsdemonstrasjon er inkludert!
Dag 1
04.12.17
kl 16:00 - 18:30 (Teori)
Kim Lyder Hellevann
Wright Trafikkskole Sandnes
Dag 2
05.12.17
kl 16:00 - 18:30 (Teori)
Kim Lyder Hellevann
Wright Trafikkskole Sandnes
Dag 3
06.12.17
kl 16:00 - 18:30 (Teori)
Kim Lyder Hellevann
Wright Trafikkskole Sandnes
Dag 4
07.12.17
kl 16:00 - 19:00 (Førstehjelp)
Kim Lyder Hellevann
Wright Trafikkskole Sandnes

4 timer førstehjelp - Førstehjelp (TG)

07.12.17

800 KR

Dag 1
07.12.17
kl 16:00 - 19:00
Kim Lyder Hellevann
Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

12.12.17

1 990 KR

Dag 1
12.12.17
kl 19:00 - 21:45
Christian Torp Øverlien
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

12.12.17

1 990 KR

Dag 1
12.12.17
kl 19:00 - 21:45
Daniel Veastad
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

12.12.17

1 990 KR

Dag 1
12.12.17
kl 19:00 - 21:45
Kim Lyder Hellevann
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

12.12.17

1 990 KR

Dag 1
12.12.17
kl 19:00 - 21:45
LEIF ARNE LIE OLSEN
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

12.12.17

1 990 KR

Dag 1
12.12.17
kl 19:00 - 21:45
Lene Sanne
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

14.12.17

1 990 KR

Dag 1
14.12.17
kl 19:00 - 21:45
Kim Lyder Hellevann
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

14.12.17

1 990 KR

Dag 1
14.12.17
kl 19:00 - 21:45
LEIF ARNE LIE OLSEN
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

14.12.17

1 990 KR

Dag 1
14.12.17
kl 19:00 - 21:45
Lene Sanne
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

19.12.17

1 990 KR

Dag 1
19.12.17
kl 19:00 - 21:45
Christian Torp Øverlien
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

19.12.17

1 990 KR

Dag 1
19.12.17
kl 19:00 - 21:45
Daniel Veastad
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

19.12.17

1 990 KR

Dag 1
19.12.17
kl 19:00 - 21:45
Kim Lyder Hellevann
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

19.12.17

1 990 KR

Dag 1
19.12.17
kl 19:00 - 21:45
LEIF ARNE LIE OLSEN
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

19.12.17

1 990 KR

Dag 1
19.12.17
kl 19:00 - 21:45
Lene Sanne
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

21.12.17

1 990 KR

Dag 1
21.12.17
kl 19:00 - 21:45
Christian Torp Øverlien
Wright Trafikkskole Sandnes

Mørkekjøringsdemo - Mørkekjøring (TG)

21.12.17

1 990 KR

Dag 1
21.12.17
kl 19:00 - 21:45
Daniel Veastad
Wright Trafikkskole Sandnes

Avd. Sandnes

Elvegata 23 - 4306 Sandnes

46 62 91 66

sandnes@wright.no

Kontortid

Man - Tir

08:30-14:30

Ons

10:00-16:00

Tor - Fre

08:30-14:30

Lør - Søn

wright.no

Trafikalt grunnkurs (TG)

3 500 Kr
Spar 1 090 kr
  • Teori
  • 4 timer førstehjelp
  • Mørkekjøringsdemo
Velg kurs

Kurset inneholder:

- 10 timer med teori (diskusjon, refleksjon og regelverk)
- 4 timer førstehjelp med tiltak og plikter ved trafikkuhell
- 3 timer mørkekjøring

Er du over 25 år har du fritak for de første 10 timene av kurset.

Når trafikalt grunnkurs er gjennomført og registrert hos Statens vegvesen vil du i løpet av kort tid motta et bevis som gir deg rett til å drive med øvingskjøring. Egne regler gjelder for de forskjellige førerkortklasser.
Kravet til ledsageren er imidlertid alltid minimum 25 år og sammenhengende førerkort i minst 5 år for den klassen som det skal drives øvingskjøring for.

Prisliste

TG

Kurs

Teori

1 800 kr

Førstehjelp

800 kr

Teori

Mørkekjøring

1 990 kr

Andre varer

Lærebok m/oppgaver

350 kr

Ansatte

Kristine Særsten

Kristine Særsten

Kundekonsulent

sandnes@wright.no
Svend Rasmussen

Svend Rasmussen

Regionsleder/Trafikklærer

svend@wright.no
Christian Torp Øverlien

Christian Torp Øverlien

Trafikklærer

christian.torp.overlien@wright.no
Kim Lyder Hellevann

Kim Lyder Hellevann

Trafikklærer

kim.lyder.hellevann@wright.no
LEIF ARNE LIE OLSEN

LEIF ARNE LIE OLSEN

Trafikklærer

leif.arne.lie.olsen@wright.no
Lene Sanne

Lene Sanne

Trafikklærer

lene.sanne@wright.no
Trond Bjørklund Olsen

Trond Bjørklund Olsen

Trafikklærer

trond.bjorklund.olsen@wright.no
Daniel Veastad

Daniel Veastad

Avdelingsleder/Trafikklærer

daniel.veastad@wright.no

Kontortid

Man - Tir

08:30-14:30

Ons

10:00-16:00

Tor - Fre

08:30-14:30

Lør - Søn

wright.no

Avd. Sandnes

Elvegata 23 - 4306 Sandnes

46 62 91 66

sandnes@wright.no